2431036511 Ιακωβάκη 13, Τρίκαλα thamanou@otenet.gr
hero image

 

 
    • pH 
    • αγωγιμότητας
    • BOD
    • COD
    • TDS
    • TSS
    • Θολερότητα 
    • Ολικό Άζωτο
    • Νιτρικό Άζωτο
    • Αμμωνιακό Άζωτο
    • Ολικός Φώσφορος
    • Χλώριο
    • Μικροβιολογικές Παραμέτρους : Κολοβακτηρίδια, Escherichia coli κ.α.